ניצנים

ניצנים
יחד בדרך לצמיחה אישית ומשפחתית

תיאור הפרויקט:
מיתוג העסק, שפה גרפית אחידה. עיצוב פלייר לרשתות החברתיות ועוד.