ציפיות

ציפיות
פיענוח ציורי ילדים – מאמנת אישית ומשפחתית ומנחת קבוצות

תיאור הפרויקט:
מיתוג ויצירת שפה גרפית אחידה ועיצוב לרשתות החברתיות