עיצוב מתקן תרומות – אחריות חברתית

עוצמה בקהילה – אחריות חברתית

עיצוב מתקן עבור תרומות.
שימוש בצבעוניות וטקסטים המשדרים את אופי הפרוייקט.