עיצוב קירות – פרויקט XPLORE

פרויקט Xplore
עיצוב חדר הפרויקט ומסדרון הכניסה