עיצובים לקירות – אלביט מערכות מסדרונות בחולון

עיצוב מסדרונות אלביט חולון

עיצוב מסדרונות בצבעי המותג  ושימוש באלמנטים גרפים.