מתחם IT

עיצוב מתחם IT

עיצוב חלל עבודה עבור מתחם IT 
ועיצוב מסדרונות