עיצוב משרדים וחללי עבודה – מתחם IT אלביט מערכות

עיצוב מתחם IT

עיצוב חלל עבודה עבור מתחם IT 
ועיצוב מסדרונות